ثاباد

توریستی ورفاهی آبادگران ایران

1401/05/22 07:07:03
پایانی:25,570
(0%)
آخرین:25,500
(-0.27%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:586,625
24,30026,840
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
5400,600
25,000
25,500
3,3041
1699
24,870
25,590
8001
1400
24,760
25,600
3,9032
1,113,791(100%)
152(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,113,791(100%)
187(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 187,366,025 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.23سرانه فروش حقیقی: 152,297,518 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.81
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
10
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
5
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت312,73312,30014,50017,566-
حمایت217,56617,35015,23320,928-
حمایت121,53321,10015,96623,00576,300
P26,36626,15026,36626,366-
مقاومت130,33329,90035,03329,72878,460
مقاومت235,16634,95035,76631,805-
مقاومت339,13338,70036,50035,166-


آخرین اخبار ثاباد

نمایش اخبار قدیمی‌تر