ثاباد

توریستی ورفاهی آبادگران ایران

1401/03/01 11:45:32
پایانی:35,090
(-3.22%)
آخرین:34,560
(-4.68%)

تعداد معاملات:899
حجم:1.04M
ارزش معاملات:36.51B
حجم مبنا:423,849
34,45038,070
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
22,372
34,490
34,590
7,7502
2882
34,480
34,600
1501
1160
34,470
34,690
1501
1,026,861(100%)
358(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,026,861(100%)
220(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 100,649,587 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.61سرانه فروش حقیقی: 163,784,329 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.63
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت320,36318,60021,40027,726-
حمایت227,72626,84522,33432,005-
حمایت131,56329,80023,26734,648105,580
P38,92638,04538,92638,926-
مقاومت142,76341,00047,53243,205107,390
مقاومت250,12649,24548,46545,848-
مقاومت353,96352,20049,40050,126-


آخرین اخبار ثاباد

نمایش اخبار قدیمی‌تر