آباد

توریستی ورفاهی آبادگران ایران

1402/09/15 10:43:38
پایانی:67,980
(3.14%)
آخرین:67,330
(2.15%)

تعداد معاملات:588
حجم:786,056
ارزش معاملات:53.44B
حجم مبنا:217,581
62,62069,200
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
23,599
67,330
67,650
12,1621
11,063
67,050
68,000
5,2722
28,000
67,010
68,020
1001
786,056(100%)
171(100%)
حجمحقیقیتعداد
766,961(98%)
186(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
19,095(2%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 312,491,736 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.11سرانه فروش حقیقی: 280,311,875 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.90
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
9
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
4
خرید
4
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت318,87328,07543,70240,926-
حمایت240,92645,52748,91564,805-
حمایت181,38390,58554,12279,557354,580
P103,436108,037103,436103,436-
مقاومت1143,893153,095189,557127,315365,520
مقاومت2165,946170,547194,764142,067-
مقاومت3206,403215,605199,977165,946-


آخرین اخبار ثاباد

نمایش اخبار قدیمی‌تر