آباد

توريستي ورفاهي آبادگران ايران

1402/03/18 12:21:38
پایانی:115,480
(4.87%)
آخرین:115,610
(4.99%)

تعداد معاملات:1,550
حجم:2.13M
ارزش معاملات:247B
حجم مبنا:129,893
104,610115,610
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
73275,463
115,610
000
12,000
115,590
000
42,030
115,500
000
2,117,671(99%)
704(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,005,675(94%)
362(100%)
21,329(1%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
133,325(6%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 347,370,237 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.54سرانه فروش حقیقی: 639,821,406 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.84
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
9
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,00318,65034,81029,676-
حمایت229,67635,00040,20054,369-
حمایت172,64383,29045,58569,624343,220
P94,31699,64094,31694,316-
مقاومت1137,283147,930185,634119,009346,830
مقاومت2158,956164,280191,019134,264-
مقاومت3201,923212,570196,410158,956-


آخرین اخبار ثاباد

نمایش اخبار قدیمی‌تر