تورچین

رمزارز - رتبه 62
قیمت :
156,893 تومان
$8.00 
+1.9%+

معاملات روزانه$38,868,925
حجم بازار$1,820,754,697
سکه در گردش330,688,061
عرضه کل334,937,975

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

+1%+
+1.9%+
18.5%-