بورس نیوز
1400/12/17
08:56
"نبورس" و "کبورس" متوقف شدند

نماد‌های معاملاتی نهاد‌های مالی بورس اوراق بهادار تهران "نبورس"، کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران"کبورس"با توجه به توقف نماد اصلی متوقف شدند.


انتهای خبر

0
0