آوای آگاه
1402/08/13
11:05
جریان نقدینگی بازار طی هفته دوم آبان ماه/ تشدید میزان تغییر مالکیت بازار به نفع حقوقی‌ها

در هفته گذشته شاهد جابجایی بیش از ۲.۵هزار میلیارد تومان از مالکیت بازار از سمت حقیقی‌ها به حقوقی‌ها بودیم. با وجود اینکه این نحوه تغییر مالکیت بازار برای نهمین هفته متوالی به همین شکل ادامه یافته، اما شدت آن نسبت به هفته اول آبان دو برابر شده است.

به گزارش آوای آگاه؛ در هفته گذشته شاهد جابجایی بیش از ۲.۵هزار میلیارد تومان از مالکیت بازار از سمت حقیقی‌ها به حقوقی‌ها بودیم. با وجود اینکه این نحوه تغییر مالکیت بازار برای نهمین هفته متوالی به همین شکل ادامه یافته، اما شدت آن نسبت به هفته اول آبان دو برابر شده است.


کل هفتگی

شدت تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی در کدام صنایع و نمادها بیشتر بود؟


صنایع بانک‌ها و موسسات اعتباری، فلزات اساسی و خودرو و ساخت قطعات صدرنشین تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بودند. صنایع محصولات شیمیایی، فرآورده‌های نفتی، شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی، سرمایه‌گذاری‌ها، بیمه و صندوق بازنشستگی، انبوه‌سازی و محصولات غذایی نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.


صنعت

۹ هفته پیاپی است که در صنعت بانکداری شاهد تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی هستیم. طی هفته دوم آبان ماه، میزان این جابجایی بیش از ۳۷۸ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته اول آبان دو برابر شد و این صنعت را صدرنشین بیشترین میزان جابجایی نقدینگی حقیقی به حقوقی کرد.


بانک

صنعت فلزات اساسی برای نهمین هفته پیاپی شاهد جابجایی مالکیت به نفع حقوقی‌هاست. با این وجود، شدت این تغییرات بیش از ۲.۳ برابر هفته گذشته بود.


فلزات

رتبه سوم عمده‌ترین تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی به صنعت خودرو و ساخت قطعات رسید. صنعتی که برای نهمین هفته متوالی همین روال را طی کرده، با این حال شدت این جابجایی نسبت به هفته اول آبان بیش از چهار برابر شده است.


خودرو

نمادهای وبملت، خساپا، شستا، فملی، شپنا، فولاد، خودرو، وتجارت، شبندر و شتران بیشترین جابجایی مالکیت حقیقی به حقوقی را ثبت کردند.


نمادها

جذب اندک پول خرد توسط برخی از صنایع و نمادها


در هفته‌ای که گذشت، برخی از صنایع ورود ضعیف پول خرد را تجربه کردند که شامل صنایع مخابرات، استخراج سایر معادن، ساخت محصولات فلزی و ماشین آلات و دستگاه‌های برقی بودند.


صنعت مخابرات با جذب ۱۵ میلیارد تومان صدرنشین اقبال حقیقی‌ها شد. تراز پول خرد این صنعت برای دومین هفته متوالی است که مثبت شده و طی هفته دوم آبان، حجم سرمایه‌های خردی که وارد این صنعت شد نسبت به هفته اول از ۴۵۱ میلیون تومان به ۱۵ میلیارد تومان رشد داشت.


صنعت استخراج سایر معادن که در هفته اول آبان با تغییر مالکیت به سوی حقوقی‌ها همراه بود، در هفته دوم آبان حدود ۹ میلیارد تومان از سرمایه‌های خرد بازار را به خود جذب کرد.


معادن

ساخت محصولات فلزی با ورود کمتر از ۹ میلیارد تومان سومین صدرنشین تزریق نقدینگی حقیقی شد. تراز پول خرد این صنعت برای سومین هفته متوالی مثبت شده و حجم پول خردی که وارد این صنعت شده نسبت به هفته قبل ۳۷درصد کاهش داشته است.


ساخت محصولات فلزی

از بین نمادها بالبر، فزر، بوعلی، اخابر، فاذر، حآفرین، کماسه، کی بی سی، سفار و حفارس بیشترین ورود نقدینگی حقیقی را تجربه کردند.


انتهای خبر

0
0