بورس۲۴
1401/05/04
13:14
کاهش شیب سقوط بورس

ارزش معاملات خرد در محدوده دیروز و نزدیک به ۲,۴ همت بود. پرمعامله ترین گروه های امروز به ترتیب فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، خودرو و ساخت قطعات، فرآورده های نفتی و حمل و نقل بودند.

کاهش شیب سقوط بورس

بورس۲۴ : ارزش معاملات خرد در محدوده دیروز و نزدیک به ۲,۴ همت بود. پرمعامله ترین گروه های امروز به ترتیب فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، خودرو و ساخت قطعات، فرآورده های نفتی و حمل و نقل بودند.


گروه زراعت و خدمات وابسته مورد اقبال حقیقی ها قرار گرفت و با بیشترین ورود پول خرد همراه شد. گروه های محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و شرکت های چند رشته ای صنعتی بیشترین حمایت را از سوی حقوقی ها دریافت کردند.


حقیقی ها امروز حدود ۳۷۰ میلیارد تومان سرمایه از بازار خارج کردند.


در بین نمادها بیشترین ورود پول حقیقی به آبین، غمینو، کاوه، سصوفی، ولکار، زپارس، غویتا، غاذر، ثجوان و بموتو صورت گرفت. حقوقی ها هم بخش عمده ای از نقدینگی خود را برای حمایت از نمادهای شستا، فارس، فملی، خودرو، فجام، وساپا، میدکو، تفارس، کالا و شاوان اختصاص دادند.


شاخص کل که در ساعات اولیه بازار سبزپوش شده بود، در پایان بازار ۹۶۸ واحد افت داشت. نمادهای فملی و کاوه بیشترین تاثیر منفی و فارس، حکشتی، نوری، شپنا و شبندر بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل داشتند.


شاخص هموزن هم ۲,۸۳۱ واحد دیگر پایین آمد و به محدوده ۳۸۸ هزار پایی افول کرد. شاخص فرابورس نیز ۵۵ واحد منفی خورد.

انتهای خبر

0
0