فجام

جام‌دارو

1402/09/15 10:34:00
پایانی:7,800
(0.64%)
آخرین:7,910
(2.06%)

تعداد معاملات:82
حجم:575,406
ارزش معاملات:4.56B
حجم مبنا:1.99M
7,3708,130
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
17,500
7,810
7,890
6351
263,218
7,800
7,900
57,3663
12,000
7,780
7,910
55,5233
575,406(100%)
32(100%)
حجمحقیقیتعداد
575,406(100%)
37(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 140,255,212 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.16سرانه فروش حقیقی: 121,301,805 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.86
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
14
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
8
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,1205,0455,4225,950-
حمایت25,9505,9125,5486,526-
حمایت16,6306,5555,6746,88322,040
P7,4607,4227,4607,460-
مقاومت18,1408,0658,9458,03622,350
مقاومت28,9708,9329,0718,393-
مقاومت39,6509,5759,1978,970-


آخرین اخبار فجام

نمایش اخبار قدیمی‌تر