بورس۲۴
1402/07/25
13:35
تغییر استراتژی حقیقی ها در دو نیمه بازار

خالص ارزش معاملات خرد با ۲ درصد رشد نسبت به دیروز به محدوده ۳,۲ همت رسید. بیشترین معاملات را گروه های بانک ها و موسسات، خودرو و قطعه ساز، فلزات اساسی، انبوه سازی و محصولات شیمیایی رقم زدند.

تغییر استراتژی حقیقی ها در دو نیمه بازار

بورس۲۴ : خالص ارزش معاملات خرد با ۲ درصد رشد نسبت به دیروز به محدوده ۳,۲ همت رسید. بیشترین معاملات را گروه های بانک ها و موسسات، خودرو و قطعه ساز، فلزات اساسی، انبوه سازی و محصولات شیمیایی رقم زدند.


تراز پول خرد بازار که تقریبا در نیمه نخست معاملات امروز مثبت بود در پایان به منفی ۱۴۰ میلیارد تومان تغییر یافت.


نمادهای ونوین، ثپردیس، شیران، ثفارس، ریشمک، حخزر، شبندر، ولبهمنح، حآسا و وپارس عمده ترین خریدهای حقیقی از حقوقی را تشکیل دادند. حقوقی ها عمدتا از وکغدیر، ذوب، خساپا، شپنا، پلاسک، بکابل، وآیند، افق، وسالت و دسبحان حمایت کردند.


شاخص کل بیش از ۱۳ هزار واحد افزایش یافت و تا سطح ۲ میلیون و ۳۱ هزار واحد بالا رفت. نمادهای شپنا، شتران، کگل، شبندر، کچاد، شستا و شیران بیشترین تاثیر مثبت را بر آن داشتند.


شاخص هموزن هم با رشد بیش از ۳ هزار واحدی همراه شد و در نزدیکی محدوده ۶۹۰ هزار واحد ایستاد. شاخص فرابورس نیز ۱۳۰ واحد بر ارتفاع خود افزود.

انتهای خبر

0
0