دسبحان

سبحان دارو

1401/04/16 21:38:02
پایانی:7,390
(-0.13%)
آخرین:7,320
(-1.08%)

تعداد معاملات:80
حجم:213,354
ارزش معاملات:1.56B
حجم مبنا:2.02M
7,0307,770
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
413,870
7,310
7,330
1401
29,000
7,300
7,350
13,9222
28,700
7,290
7,360
1,5881
469,878(67%)
55(93%)
حجمحقیقیتعداد
704,896(100%)
68(99%)
236,640(33%)
4(7%)
حجمحقوقیتعداد
1,622(0%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 63,134,516 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.82سرانه فروش حقیقی: 76,605,609 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.21
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
11
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,8334,4555,0926,486-
حمایت26,4866,2975,3057,460-
حمایت17,3837,0055,5178,06224,700
P9,0368,8479,0369,036-
مقاومت19,9339,55511,04210,01024,970
مقاومت211,58611,39711,25410,612-
مقاومت312,48312,10511,46711,586-


آخرین اخبار دسبحان

نمایش اخبار قدیمی‌تر