اخبار سایت بورس تهران
1400/09/17
15:26
بازگشایی و توقف نمادهای معاملاتی مورخ ۱۷ آذر ماه

بازگشایی و توقف نمادهای معاملاتی امروز چهارشنبه مورخ ۱۷ آذر ماه اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران به نقل از مدیریت عملیات بازار،نماد معاملاتی شرکت سیمان‌مازندران (سمازن۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت ۱۰ روز معاملاتی بعد با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.


توقف نمادهای (غدام۱)،(رمپنا۱)،(ثامید۱) و(مرقام۱) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف


نماد معاملاتی شرکت های خوراک دام پارس (غدام۱)، گروه مپنا (سهامی عام) (رمپنا۱)، توسعه و عمران امید (ثامید۱) و ایران‌ارقام (مرقام۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردیدند. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهند شد.


توقف نمادهای معاملاتی (بموتو)،(قنیشا)،(کفرا)


در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های موتوژن(بموتو)، قند نیشابور(قنیشا) جهت برگزاری مجمع عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی، فرآورده های نسوز ایران(کفرا) جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، متوقف خواهند شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران


توقف نماد (تملت۱) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب


نماد معاملاتی شرکت تامین سرمایه بانک ملت (تملت۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور ۶۰ دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.


توقف نماد (غبهنوش۱) به علت بررسی بیشتر معاملات


طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir با توجه به وجود ظن؛ دستکاری بازار / استفاده از اطلاعات نهانی در معاملات شرکت بهنوش ایران ، نماد (غبهنوش۱) جهت بررسی بیشتر معاملات حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ متوقف شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران


توقف نماد (پلاسک۱) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب


نماد معاملاتی شرکت پلاسکوکار (پلاسک۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت ۱۰ روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.


حراج مجدد نمادهای معاملاتی (ثبهساز)،(بموتو)،(شاملا)


نماد معاملاتی شرکت های بهساز کاشانه تهران(ثبهساز)، موتوژن(بموتو)، معدنی املاح ایران(شاملا) با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران


حراج مجدد نمادهای معاملاتی (وصندوقح)،(رکیشح)


نماد معاملاتی حق تقدم عادی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری(وصندوقح)، حق تقدم استفاده نشده شرکت های کارت اعتباری ایران کیش(رکیشح) با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.


بازگشایی نماد معاملاتی(خساپا)


نماد معاملاتی شرکت سایپا(خساپا) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف و رفع تعلیق، بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. همچنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال ( codal.ir ) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.


بازگشایی نماد معاملاتی(خودرو)


نماد معاملاتی شرکت ایران خودرو(خودرو) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف و رفع تعلیق، بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. همچنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال ( codal.ir ) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.


بازگشایی نماد معاملاتی (تملتح)


نماد معاملاتی حق تقدم شرکت تامین سرمایه بانک ملت(تملتح) با توجه به اعلام مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد. همچنین ضروری است سرمایه گذاران محترم علاوه بر توجه به این موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روی تارنمای کدال ( codal.ir ) و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام را در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند.


بازگشایی نمادهای معاملاتی(دسینا)،(دامین)،(پلاسک)


نماد معاملاتی شرکت های لابراتوارهای سینا دارو(دسینا)، داروسازی امین(دامین)، کارخانجات پلاسکوکار سایپا(پلاسک)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'ب' با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند.


بازگشایی نماد معاملاتی (کماسه)


نماد معاملاتی شرکت تامین ماسه ریخته گری(کماسه) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.


انتهای خبر

0
0