ركيش

كارت اعتباري ايران كيش

1401/05/27 18:27:35
پایانی:3,035
(-2.84%)
آخرین:3,005
(-3.8%)

تعداد معاملات:562
حجم:5.56M
ارزش معاملات:16.87B
حجم مبنا:4.94M
2,9683,280
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,000
3,003
3,014
1,5451
116,595
3,002
3,017
14,1961
138,600
3,001
3,020
7,7401
5,417,787(97%)
223(100%)
حجمحقیقیتعداد
5,561,787(100%)
199(100%)
144,000(3%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 73,735,352 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.87سرانه فروش حقیقی: 84,824,238 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.15
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
12
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
6
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,4351,3321,6112,095-
حمایت22,0952,0431,7042,520-
حمایت12,5502,4471,7972,7849,007
P3,2103,1583,2103,210-
مقاومت13,6653,5624,2123,6359,115
مقاومت24,3254,2734,3053,899-
مقاومت34,7804,6774,3984,325-


آخرین اخبار رکیش

نمایش اخبار قدیمی‌تر