ركيش

كارت اعتباري ايران كيش

1402/03/19 18:10:23
پایانی:4,609
(-0.79%)
آخرین:4,559
(-1.87%)

تعداد معاملات:505
حجم:3.43M
ارزش معاملات:15.85B
حجم مبنا:3.25M
4,4144,878
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
113,000
4,557
4,559
260,9811
114,586
4,556
4,560
4,0571
215,338
4,554
4,570
3361
2,864,560(83%)
170(99%)
حجمحقیقیتعداد
3,070,945(89%)
159(99%)
574,715(17%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
368,330(11%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 77,663,276 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.87سرانه فروش حقیقی: 89,018,776 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.15
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
12
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,2522,0242,4463,326-
حمایت23,3263,2122,5873,971-
حمایت13,9423,7142,7284,37013,619
P5,0164,9025,0165,016-
مقاومت15,6325,4046,3895,66113,819
مقاومت26,7066,5926,5306,060-
مقاومت37,3227,0946,6716,706-


آخرین اخبار رکیش

نمایش اخبار قدیمی‌تر