ركيش

كارت اعتباري ايران كيش

1401/05/21 14:30:52
پایانی:2,799
(-4.3%)
آخرین:2,779
(-4.99%)

تعداد معاملات:737
حجم:13.08M
ارزش معاملات:36.61B
حجم مبنا:5.35M
2,7793,071
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
2,721
2,819
68,2451
118,706
2,663
2,835
5,6981
000
2,840
1,9711
10,812,285(83%)
321(99%)
حجمحقیقیتعداد
13,083,235(100%)
80(100%)
2,270,950(17%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 94,279,083 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.21سرانه فروش حقیقی: 457,749,684 تومانقدرت فروش حقیقی: 4.86
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
7
خنثی
19
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
1
خرید
3
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39126791,0291,845-
حمایت21,8451,7291,1452,380-
حمایت12,3122,0791,2622,7108,337
P3,2453,1293,2453,245-
مقاومت13,7123,4794,2953,7808,491
مقاومت24,6454,5294,4124,110-
مقاومت35,1124,8794,5294,645-


آخرین اخبار رکیش

نمایش اخبار قدیمی‌تر