خودرو

ایران‌ خودرو

1401/07/10 03:08:01
پایانی:1,986
(-4.42%)
آخرین:1,975
(-4.95%)

تعداد معاملات:8,291
حجم:340M
ارزش معاملات:675B
حجم مبنا:57.74M
1,9752,181
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1163,910
1,975
1,975
27,7791
15,000
1,970
1,980
43,1004
114,023
1,950
1,981
34,8292
170,148,735(50%)
2,152(100%)
حجمحقیقیتعداد
328,267,108(97%)
1,905(100%)
170,016,518(50%)
6(0%)
حجمحقوقیتعداد
11,898,145(3%)
8(0%)
سرانه خرید حقیقی: 157,023,879 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.46سرانه فروش حقیقی: 342,224,922 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.18
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,3901,3531,4571,635-
حمایت21,6351,6171,4921,794-
حمایت11,8071,7701,5271,8935,907
P2,0522,0342,0522,052-
مقاومت12,2242,1872,4302,2115,984
مقاومت22,4692,4512,4652,310-
مقاومت32,6412,6042,5002,469-


آخرین اخبار خودرو

نمایش اخبار قدیمی‌تر