بورس۲۴
1403/04/20
15:01
«وثخوز» ۹ ماهه را چگونه گذراند؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، سرمایه گذاری و توسعه خوزستان در ۹ ماهه منتهی به خرداد، حدود ۵ میلیارد تومان زیان خالص محقق نمود.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، سرمایه گذاری و توسعه خوزستان در ۹ ماهه منتهی به خرداد، حدود ۵ میلیارد تومان زیان خالص محقق نمود. شرکت در دوره مشابه قبل حدود ۳۷ میلیارد تومان سود خالص داشت.


و
انتهای خبر

0
0