آرام

صندوق س شاخصي آرام مفيد

1401/05/21 15:44:31
پایانی:10,160
(-0.29%)
آخرین:10,150
(-0.39%)

تعداد معاملات:374
حجم:3.16M
ارزش معاملات:32.16B
حجم مبنا:1
9,18011,200
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2185,100
10,150
10,160
13,8596
24,999,599
10,130
10,170
125,81614
15,000,000
10,120
10,180
116,80810
1,141,998(36%)
70(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,566,891(49%)
243(99%)
2,024,893(64%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
1,600,000(51%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 165,752,852 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.53سرانه فروش حقیقی: 65,512,808 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.40


آخرین اخبار آرام

نمایش اخبار قدیمی‌تر