آرام

صندوق س شاخصی آرام مفید

1402/09/06 09:31:26
پایانی:14,280
(0.21%)
آخرین:14,290
(0.28%)

تعداد معاملات:20
حجم:66,184
ارزش معاملات:944M
حجم مبنا:1
12,83015,670
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1273,881
14,290
14,300
10,0001
167,990
14,280
14,330
14,3915
1348,785
14,270
14,340
9,2422
47,500(41%)
4(80%)
حجمحقیقیتعداد
89,969(78%)
9(90%)
67,469(59%)
1(20%)
حجمحقوقیتعداد
25,000(22%)
1(10%)
سرانه خرید حقیقی: 169,575,000 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.19سرانه فروش حقیقی: 142,750,813 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.84


آخرین اخبار آرام

نمایش اخبار قدیمی‌تر