خالص ارزش دارایی - NAV Stock

نمایش اخبار قدیمی‌تر

تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین
5  خبر در
30 روز اخیر

وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی
5  خبر در
30 روز اخیر

وساخت

سرمایه گذاری ساختمان‌ایران
5  خبر در
30 روز اخیر

وسپه

سرمایه‌گذاری سپه
5  خبر در
30 روز اخیر

کروی

توسعه معادن روی ایران
4  خبر در
30 روز اخیر

گوهران

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
4  خبر در
30 روز اخیر

وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ
4  خبر در
30 روز اخیر

ومهان

گروه توسعه مالی مهر آیندگان
4  خبر در
30 روز اخیر

فولاد

فولاد مبارکه اصفهان
3  خبر در
30 روز اخیر

ورنا

سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ
3  خبر در
30 روز اخیر

وکبهمن

مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن
3  خبر در
30 روز اخیر

وساپا

سرمایه‌گذاری سایپا
3  خبر در
30 روز اخیر

ثمسکن

سرمایه‌گذاری مسکن
3  خبر در
30 روز اخیر

خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو
3  خبر در
30 روز اخیر

وسکاب

س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها
2  خبر در
30 روز اخیر

سهام عدالت

2  خبر در
30 روز اخیر

وتوکا

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ
2  خبر در
30 روز اخیر

وپخش

داروپخش (هلدینگ
2  خبر در
30 روز اخیر

تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین
2  خبر در
30 روز اخیر

ونیکی

سرمایه‌گذاری ملی‌ایران
2  خبر در
30 روز اخیر