سنا
1401/06/21
15:05
حجم انتشار صکوک در جهان کاهش می‌یابد

پیش‌بینی می‌شود حجم انتشار صکوک در جهان تا پایان سال ۲۰۲۲ نسبت به سال گذشته کاهش داشته باشد و به ۱۸۵ میلیارد دلار برسد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، براساس گزارش اخیر رفینیتیو علی رغم اینکه ناشرین صکوک در اوایل سال میلادی جاری روی تقاضای بالای سرمایه‌گذاران بین‌المللی حساب باز کرده بودند اما حجم انتشار صکوک در نیمه نخست ۲۰۲۲ کاهش داشت. با این حال، بنابر پیش‌بینی رفینیتیو حجم انتشار صکوک در جهان طی پنج سال آتی با رشد سالیانه ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۷ به ۲۵۷ میلیارد دلار خواهد رسید.


روند انتشار صکوک در جهان با رشد متوسط سالیانه ۲۱ درصدی برای پنج سال متوالی صعودی بود و در سال ۲۰۲۱ رکورد ۱۹۶.۵ میلیارد دلار را به ثبت رساند.


حجم انتشار صکوک در جهان کاهش می‌یابد

در نیمه اول سال ۲۰۲۲ در مجموع ۱۰۰.۹ میلیارد دلار صکوک در جهان منتشر شد که نسبت به ۱۰۴.۲ میلیارد دلار دوره مشابه در سال گذشته اندکی کاهش داشت. با وجود شروع مقتدرانه سال ۲۰۲۲، برخی عوامل در کاهش شتاب انتشار صکوک جهانی تاثیرگذار بودند؛ از جمله، سیاست پولی انقباضی فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی و همچنین افزایش قیمت نفت که نیازهای استقراضی ناشرین دولتی صکوک را کاهش داد. حجم انتشار صکوک ارزی در نیمه اول سال میلادی جاری به ۲۲ میلیارد دلار رسید که نسبت به ۳۳.۲ میلیارد دلار دوره مشابه در ۲۰۲۱ کاهش ۱۰ درصدی داشت و در عوض ناشرین صکوک بیشتر بر روی بازارهای داخلی خود متمرکز شدند.


سهم سه کشور مالزی، عربستان سعودی و اندونزی از صکوک منتشره جهانی در سال ۲۰۲۱ و نیمه اول ۲۰۲۲ در مجموع ۷۵ درصد بوده که آنها را به بزرگترین پایگاه‌های انتشار صکوک در جهان مبدل کرده است.


حجم انتشار صکوک در جهان کاهش می‌یابد

در عربستان سعودی علی رغم افزایش قیمت نفت، حجم انتشار صکوک از ۲۴.۲ میلیارد دلار نیمه اول ۲۰۲۱ به ۲۸.۱ میلیارد دلار در نیمه اول ۲۰۲۲ رسید؛ اگرچه سرعت آن با ثبت درآمدهای نفتی در سه ماهه دوم سال جاری کاهش یافت، انتظار میرود در صورت آرام شدن نوسانات بازارهای مالی جهانی، انتشارهای صکوک در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس جهت تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و همچنین در حوزه حاکمیت شرکتی، محیط زیستی و مسئولیت اجتماعی(ESG) رشد داشته باشد.


از سال ۲۰۱۷ تاکنون در حدود ۶۰ درصد از تامین مالی‌های انجام شده از طریق انتشار صکوک، مربوط به دولت‌هاست. سهم صکوک دولتی از انتشارهای نیمه اول ۲۰۲۲ در جهان مجموعا ۶۸.۸ میلیارد دلار است که ۸۳ درصد آن توسط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، مالزی و اندونزی عرضه شده است.


انتهای خبر

0
0