انجین کوین

رمزارز - رتبه 72
قیمت :
20,973 تومان
$0 
1.7%-

معاملات روزانه$60,701,464
حجم بازار$612,208,704
سکه در گردش896,399,956
عرضه کل1,000,000,000

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

19,767
20,041

21,208
21,454

20,859
21,635

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

1.4%-
1.7%-
2.1%-

آخرین اخبار انجین کوین

نمایش اخبار قدیمی‌تر