انجین کوین

رمزارز - رتبه 61
قیمت :
63,112 تومان
$2.00 
+1.4%+

معاملات روزانه$155,647,005
حجم بازار$1,922,561,287
سکه در گردش847,535,706
عرضه کل1,000,000,000

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

+0.1%+
+1.4%+
11.2%-