وی چین

رمزارز - رتبه 39
قیمت :
899 تومان
$0 
1.4%-

معاملات روزانه$38,968,808
حجم بازار$1,274,092,674
سکه در گردش72,714,516,834
عرضه کل85,985,041,177

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

0.2%-
1.4%-
11.7%-

آخرین اخبار وی چین

نمایش اخبار قدیمی‌تر