وی چین

رمزارز - رتبه 32
قیمت :
981 تومان
$0 
0.5%-

معاملات روزانه$136,020,959
حجم بازار$2,362,794,139
سکه در گردش72,511,146,418
عرضه کل85,985,041,177

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

1,015
1,027

1,006
1,032

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

1.2%-
0.5%-
+4.9%+

آخرین اخبار وی چین

نمایش اخبار قدیمی‌تر