وی چین

رمزارز - رتبه 34
قیمت :
2,012 تومان
$0 
+1.9%+

معاملات روزانه$176,601,018
حجم بازار$4,643,011,594
سکه در گردش64,315,576,989
عرضه کل86,712,634,466

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

0.0711
0.0729

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

+0.4%+
+1.9%+
11.6%-

آخرین اخبار وی چین

نمایش اخبار قدیمی‌تر