بورس۲۴
1401/03/07
13:04
خروج پول خرد از بورس دوباره به جریان افتاد

ارزش معاملات خرد حدود ۵.۵ همت بود و برآیند ورود و خروج پول خرد بازار منفی ۴۸۳ میلیارد تومان شد.

خروج پول خرد از بورس دوباره به جریان افتاد

بورس۲۴ : ارزش معاملات خرد حدود ۵ و نیم همت بود. بیشترین ارزش معاملات مربوط به گروه های خودرو و ساخت قطعات، فلزات اساسی، سرمایه گذاری ها، محصولات شیمیایی، سیمان و فرآورده های نفتی بود.


گروه های سیمان، اطلاعات و ارتباطات و عرضه برق با بیشترین ورود پول حقیقی همراه بود. اما حقوقی ها بیشترین تزریق پول را به گروه های فلزات اساسی، بانک ها و موسسات، فرآورده های نفتی، خودروو ساخت قطعات و بیمه انجام دادند.


برآیند ورود و خروج پول خرد بازار منفی ۴۸۳ میلیارد تومان شد. حقیقی ها بیش از همه وبملت، فملی، بپاس، فولاد، شبندر، خگستر، شپنا، شستا، خساپا و فوکا را به حقوقی ها فروختند و از آن ها سآبیک، بمپنا، آسیاتک، فولای، فغدیر، کفرآور، فتوسا، سکرد، خدیزل و پارس خریدند.


در ادامه روند روزهای قبل، امروز نیز شاخص کل ۱۱ هزار و ۱۱۰ واحد کاهش داشت و به ارتفاع ۱ میلیون و ۵۵۳ هزار واحد برگشت. فولاد، خودرو، رمپنا، فارس، کچاد و شستا بیشترین تاثیر منفی و شپنا بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل داشتند.


شاخص هموزن نیز با کاهش ۴ هزار و ۲۵۲ واحدی به محدوده ۴۳۲ هزار واحد رسید. شاخص فرابورس هم ۹۰ واحد افت داشت.

انتهای خبر

0
0