اخبار سایت بورس تهران
1400/02/22
10:58
نمادهای بازگشایی شده مورخ ۲۲ اردیبهشت

نماد های معاملاتی (وسکهبو)،(وسکرد)، (وسکرمان)،(وسصفا)،(وسفارس)، (رانفور)،(جم پیلن)، ساروم)،(غشاذر)،(ثبهساز) و(شکربن) آماده انجام معامله می باشند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران به نقل از مدیریت عملیات بازار، ماد معاملاتی شرکت های سیمان ارومیه(ساروم)، شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی(غشاذر)، بهساز کاشانه تهران(ثبهساز)، کربن ایران(شکربن)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'ب' با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند .


نماد معاملاتی شرکت های خدمات انفورماتیک(رانفور)و پلی پروپیلن جم(جم پیلن) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله میباشند .


نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان(وسکرمان)، سرمایه گذاری سهام عدالت استان اصفهان(وسصفا) و سرمایه گذاری سهام عدالت استان فارس(وسفارس) با توجه به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند .


نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه وبویراحمد(وسکهبو) و سرمایه گذاری استان کردستان(وسکرد) با توجه به لغو مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند


حراج مجدد نمادهای معاملاتی(فمراد)،(سخزر)،(سصوفی)،(سغرب)،(شدوص)


نماد معاملاتی شرکت های آلو مراد(فمراد)، سیمان خزر(سخزر)، کارخانجات سیمان صوفیان(سصوفی)، سیمان غرب(سغرب)، دوده صنعتی پارس(شدوص)با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.


نماد معاملاتی(های وب)، (غنوش)،(غپینو) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی


نماد معاملاتی شرکت های نوش مازندران(غنوش)،صنعتی پارس مینو(غپینو) وداده گستر عصر نوین(های وب) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می باشد.انتهای خبر

0
0