وسکرمان

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
7
خرید
12
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
6
خرید
6
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3295305326326-
حمایت2326331333358-
حمایت13783883403771,289
P409414409409-
مقاومت14614715194411,310
مقاومت2492497526460-
مقاومت3544554533492-

آخرین اخبار وسکرمان

نمایش اخبار قدیمی‌تر