وسکرد

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
8
خرید
10
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
6
خرید
5
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3277287311316-
حمایت2316321319354-
حمایت13753853273771,301
P414419414414-
مقاومت14734835404521,324
مقاومت2512517548475-
مقاومت3571581556512-

آخرین اخبار وسکرد

نمایش اخبار قدیمی‌تر