مجید سلطانی
1402/07/16
10:51
📌وضعیت معامله فلزات اساسی ⬅️ #فولاد با قیمت 510 تومان در منفی 3.5 درصد دادوستد 65 میلیون سهم را ثبت کرده است؛خرید حقیقی 30 درصد و حقوقی 70 درصد ...

📌وضعیت معامله فلزات اساسی⬅️ #فولاد با قیمت ۵۱۰ تومان در منفی ۳.۵ درصد دادوستد ۶۵ میلیون سهم را ثبت کرده است؛خرید حقیقی ۳۰ درصد و حقوقی ۷۰ درصد⬅️ #فملی با قیمت ۶۹۱ تومان در منفی ۱ درصد حجم معامله ۶۵ میلیونی دارد؛خرید حقوقی ۹۵ درصد⬅️ #ذوب حجم معامله ۱۰۴ میلیونی را پشت سر گذاشته و با قیمت ۳۳۹ تومان افت بیش از ۱ درصدی داشته است؛خرید حقیقی ۸۶ درصد و حقوقی ۱۴ درصد⬅️ #فخوز با قیمت ۳۱۴ تومان در منفی ۳ درصد دادوستد ۱۰ میلیون سهم را ثبت کرده است؛خرید حقیقی ۲۹ درصد و حقوقی ۷۱ درصد⬅️#فسوژ #فلوله #فاسمین #فنوال #فپنتا #کویر #فروی #فزرین #فمراد #فروس #فتوسا #فسازان #زنگان #فگستر #فسرب #فرآور #میدکو #فروسیل #وتوکا و #فخاس نمادهایی از این گروه هستند که افت بیش از ۵ درصدی داشته اند.

انتهای خبر

0
0