ذوب

ذوب آهن اصفهان

1401/05/29 09:47:53
پایانی:2,730
(-4.91%)
آخرین:2,740
(-4.56%)

تعداد معاملات:2,375
حجم:75.64M
ارزش معاملات:206B
حجم مبنا:24.6M
2,7283,014
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
236,333
2,740
2,748
50,0002
223,461
2,739
2,749
400,0001
5147,605
2,735
2,750
169,1829
82,903,877(83%)
604(100%)
حجمحقیقیتعداد
92,606,385(93%)
552(99%)
16,835,508(17%)
3(0%)
حجمحقوقیتعداد
7,133,000(7%)
8(1%)
سرانه خرید حقیقی: 374,714,543 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.82سرانه فروش حقیقی: 457,998,969 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.22


آخرین اخبار ذوب

نمایش اخبار قدیمی‌تر