ذوب

ذوب آهن اصفهان

1402/07/04 12:29:57
پایانی:3,494
(0%)
آخرین:3,450
(-1.25%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:28.31M
3,3203,668
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
180,000
3,462
3,462
18,2232
15,000
3,461
3,500
203,0002
1287,948
3,460
3,510
167,7381


آخرین اخبار ذوب

نمایش اخبار قدیمی‌تر