تحلیل کاربردی هلالات
1402/07/24
08:02
#بورس_کالا شنبه و یکشنبه 22-23 مهر تالار پتروشیمی: آمونیاک 153میلیون ريال اوره شیراز 133میلیون ريال نخ پلی استر شگویا 666میلیون ريال+3% رقابت سولف...

#بورس_کالا شنبه و یکشنبه ۲۲-۲۳ مهرتالار پتروشیمی:


آمونیاک ۱۵۳میلیون ریال


اوره شیراز ۱۳۳میلیون ریال


نخ پلی استر شگویا ۶۶۶میلیون ریال+۳٪ رقابت


سولفات سدیم شاملا ۷۴میلیون ریال+۵۹٪ رقابتتالار فرآورده نفتی:


اسلاک وکس روانکارها ۲۵۷میلیون ریال


قیر ۶۰۷۰ هر تن ۱۵۲میلیون ریالتالار صنعتی:


شمش فاسمین ۹۶۹میلیون ریال


کاتد مس فملی ۳۲۵۷میلیون ریال


شمش فایرا ۱۰۰۰میلیون ریالتالار سیمان:


عرضه ۱.۲۲میلیون تن-تقاضا ۱.۲۷میلیون تن


معامله ۹۹۸هزار تن+میانگین رقابت ۴٪


متوسط نرخ سیمان های معامله شده: ۹۲۹هزار تومانبالاترین رقابت در محصول شرکت های:


سکرد، سصوفی، سبهان، ساوه،


سکرما، سهرمز، ساربیل، سخوزپایین ترین نرخ سیمان تیپ دو فله:


سشرق، سقاین، سبجنو ۶۳۸هزار تومان هر تنبالاترین نرخ سیمان تیپ دو:


سکرد، سکرما، سصوفی، ساروج،


سخوز، سهرمز، ساربیل، سفار، سفانو

انتهای خبر

0
0