سهم گلچین
1402/08/15
14:21
#شاخص در پایان معاملات امروز 15 آبان ماه 1402 📣ارزش معاملات در مجموع بورس و فرا بورس 238,363میلیارد تومان و همچنین ارزش معاملات خرد امروز به 4,15...

#شاخصدر پایان معاملات امروز ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲📣 ارزش معاملات در مجموع بورس و فرا بورس ۲۳۸,۳۶۳میلیارد تومان و همچنین ارزش معاملات خرد امروز به ۴,۱۵۵میلیارد تومان رسیده است.📈شاخص بورس با ۰.۷ درصد ✅رشد✅ (۱۴,۱۴۳ تغییر) در محدوده ۲,۰۳۰,۸۷۹ واحد و شاخص هم وزن نیز با ۰.۸۷ درصد ✅رشد✅ (۵,۹۱۸ تغییر) در محدوده ۶۸۴,۸۳۷ قرار گرفته اند.🔸تاثیر گذار ترین های بورس:#شپنا با ۹۸۰✅ واحد


#شپدیس با ۹۷۶✅ واحد


#تاپیکو با ۹۳۵✅ واحد


#شبندر با ۷۷۴✅ واحد


#شتران با ۶۸۱✅ واحد


#همراه با ۴۵۹✅ واحد


#رمپنا با ۴۱۵✅ واحد🔸پرتراکنش ترین های بورس:#خگستر ، با حجم ۱۸۱.۱۴۱ M


#شستا ، با حجم ۳۴۹.۷۳۶ M


#شپنا ، با حجم ۸۳.۲۳۵ M


#حفارس ، با حجم ۲۲۳.۲۶۰ M


#ذوب ، با حجم ۲۷۴.۸۴۳ M


#ثشاهد ، با حجم ۲۸.۵۳۸ M


#سصفها ، با حجم ۲.۰۷۱ M📈شاخص فرابورس با ۱۵۱ واحد ✅رشد✅ در محدوده ۲۴,۷۲۱واحد قرار گرفته است.🔸تاثیر گذار ترین های فرابورس:#وسپهر با ۱۱✅ واحد


#وهور با ۸✅ واحد


#هرمز با ۸✅ واحد


#شپاس با ۶✅ واحد


#بپاس با ۵✅ واحد


#شاوان با ۵✅ واحد🔸پرتراکنش ترین های فرابورس:#بمپنا ، با حجم ۸۹.۲۳۹ M


#بمولد ، با حجم ۱۹.۴۴۷ M


#فرود ، با حجم ۴۶.۸۲۷ M


#فرابورس ، با حجم ۲۴.۶۰۵ M


#کرمان ، با حجم ۹۸.۶۲۰ M


#خاور ، با حجم ۶۹.۵۲۳ M


#گدنا ، با حجم ۱۶.۸۶۱ M

انتهای خبر

0
0