خاور

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
11
خرید
9
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
9
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,5322,6572,8872,868-
حمایت22,8682,9312,9643,220-
حمایت13,4543,5793,0413,43811,950
P3,7903,8533,7903,790-
مقاومت14,3764,5015,0384,14212,120
مقاومت24,7124,7755,1154,360-
مقاومت35,2985,4235,1924,712-

آخرین اخبار خاور

نمایش اخبار قدیمی‌تر