فرود

فولاد شاهرود

1402/09/06 09:27:45
پایانی:4,061
(2.34%)
آخرین:4,091
(3.09%)

تعداد معاملات:267
حجم:307,878
ارزش معاملات:1.23B
حجم مبنا:1
3,7704,166
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,903
4,090
4,091
184,8272
520,952
4,080
4,095
26,4655
198,073
4,070
4,096
4,3002
3,156,821(99%)
56(98%)
حجمحقیقیتعداد
2,977,325(94%)
97(97%)
16,504(1%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
196,000(6%)
3(3%)
سرانه خرید حقیقی: 228,925,894 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.84سرانه فروش حقیقی: 124,648,627 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.54


آخرین اخبار فرود

نمایش اخبار قدیمی‌تر