فرود

فولاد شاهرود

1403/01/06 12:30:00
پایانی:4,255
(0%)
آخرین:4,220
(-0.82%)

تعداد معاملات:0
حجم:16.48M
ارزش معاملات:70.14B
حجم مبنا:1
4,0434,467
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,300
4,150
4,399
1,1501
16,495
4,142
4,400
1311
11,220
4,120
4,401
7,0001
15,627,282(95%)
466(100%)
حجمحقیقیتعداد
16,129,316(98%)
383(99%)
856,964(5%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
354,930(2%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 142,691,169 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.80سرانه فروش حقیقی: 179,191,226 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.26


آخرین اخبار فرود

نمایش اخبار قدیمی‌تر