زی‌کش

رمزارز - رتبه
قیمت :
1,407,175 تومان
$28.00 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

1,667,283
1,753,830

1,291,676
1,307,839

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار زی‌کش

نمایش اخبار قدیمی‌تر