زی‌کش

رمزارز - رتبه 49
قیمت :
2,006,497 تومان
$95.00 
3.7%-

معاملات روزانه$93,381,233
حجم بازار$1,157,594,837
سکه در گردش15,024,963
عرضه کل15,024,963

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

2,008,500
2,150,000

2,322,386
2,479,223

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

1%-
3.7%-
+12.9%+

آخرین اخبار زی‌کش

نمایش اخبار قدیمی‌تر