زی‌کش

رمزارز - رتبه 65
قیمت :
3,442,350 تومان
$172 
+0.6%+

معاملات روزانه$244,391,584
حجم بازار$1,737,769,937
سکه در گردش13,563,263
عرضه کل13,563,263

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

0.5%-
+0.6%+
12.7%-