اینترنت کامپیوتر - آی سی پی

رمزارز - رتبه 31
قیمت :
800,264 تومان
$29.00 
0.3%-

معاملات روزانه$282,661,639
حجم بازار$5,364,421,827
سکه در گردش198,618,421
عرضه کل476,456,209

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

735,827
770,929

815,000
846,500

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

+0.4%+
0.3%-
20.6%-