سنا
1400/12/18
10:16
ابلاغ مصوبه جدید شورای عالی بورس برای سهام عدالت

مصوبه جدید شورای عالی بورس برای بازگشایی نماد معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) ، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس مصوبه جدید شورای عالی بورس پیرامون بازگشایی نماد معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت را ابلاغ کرد.


محسن انصاری مهیاری با اشاره به مصوبات اعضای شورای عالی بورس در جلسه ۹ اسفندماه ۱۴۰۰ اعلام کرد: «بازگشایی نماد معاملاتی کلیه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت پس از ارائه مدل پیشنهادی جهت بازبینی آئین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت به شورا، تصویب و ابلاغ آن، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام پذیرد».


هم اکنون در تابلوی معاملات بازار دوم بورس تهران تعداد ۲۰ نماد معاملاتی برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت درج شده‌اند که شامل وسخوز، وسمازن، وسمرکز، وسکهبو، وسیلام، وسیستا، وسفارس، وساربیل، وسلرستا، وسگلستا، وسکرد، وسزنجان، وسرضوی، وسکرمان، وسخراش، وسهرمز، وسخراج، وسیزد، وساغربی و وسبوشهر هستند.


انتهای خبر

0
0