وسخراج

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
3
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
1
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
2
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,8421,8241,8511,915-
حمایت21,9151,9061,8601,957-
حمایت11,9521,9341,8691,9835,967
P2,0252,0162,0252,025-
مقاومت12,0622,0442,1082,0675,967
مقاومت22,1352,1262,1172,093-
مقاومت32,1722,1542,1262,135-

آخرین اخبار وسخراج

نمایش اخبار قدیمی‌تر