همفکران
1401/07/02
13:23
بازار در شهریور ماه چگونه بود؟ رکودی بی پایان

میانگین ارزش معاملات خرد روزانه در شهریور ماه تنها ۲،۶ همت بود. هر چند این مقدار نسبت به مرداد ماه حدود ۲ درصد افزایش یافته اما ...

افت قابل توجه ارزش معاملات خرد برای دومین ماه پیاپی، اصلاح عمیق شاخص کل در شهریور، دو سوم صنایع بازده منفی داشتند


میانگین ارزش معاملات خرد روزانه در شهریور ماه تنها ۲،۶ همت بود. هر چند این مقدار نسبت به مرداد ماه حدود ۲ درصد افزایش یافته اما باز هم می توان گفت که هنوز بهبودی در روند معاملات ایجاد نشده است.


از ابتدای سال جاری تا کنون بازار به اندازه ای که در شهریور ماه اصلاح شده، افت نکرده بود. شاخص کل در شهریور ماه حدود ۵ درصد نزول داشت. البته این چهارمین ماه متوالی است که شاخص کل با بازدهی منفی مواجه شده اما میزان اصلاح آن در سه ماه گذشته کمتر از شهریور بود.


شاخص کل طی ماه های فروردین و اردیبهشت به ترتیب حدود ۱۱ و ۴ و نیم درصد صعود کرده بود اما از خرداد ماه وارد مسیر کاهشی شد و با افت ۲ و نیم درصدی مواجه بود. در تیر ماه شاخص کل ۴،۴ درصد اصلاح شد و در مرداد ماه نیز ۳،۲ درصد دیگر پایین رفت. اما میزان اصلاح شاخص کل در شهریور ماه به ۴،۹ درصد رسید. در نتیجه شاخص کل از ارتفاع یک میلیون و ۴۲۴ هزار واحد به محدوده یک میلیون و ۳۵۵ هزار واحد سقوط کرد.


البته شاخص هموزن که بیانگر وضعیت نمادهای کوچکتر بازار است شرایط بهتری داشت. زیرا شاخص هموزن که در فروردین و اردیبهشت به ترتیب تجربه رشد ۱۵ و ۱۰ درصد را داشت، در خرداد ماه ۳،۸ درصد اصلاح شد و در تیر ماه هم ۴،۶ درصد دیگر نزول داشت و در مرداد ماه نیز با بازده منفی ۱،۶ درصد مواجه بود اما در شهریور ماه اصلاح شاخص هموزن به حداقل خود در سال جاری رسید یعنی ۴ دهم درصد. بدین ترتیب شاخص کل در یک ماهه شهریور با اصلاح اندکی از ۳۹۷ هزار واحد به ۳۹۵ هزار واحد رسید.


در این ماه دو سوم صنایع بازار با افت ارزش مواجه شدند. صنعت فعالیتهای فرهنگی و ورزشی با ۱۶ درصد، بانکها و موسسات اعتباری و فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی هر یک با ۱۲ درصد بیشترین بازدهی منفی را به دست آوردند. اما صنایع محصولات چوبی و پیمانکاری صنعتی در شهریور ماه با اقبال خوبی همراه شدند و بیش از ۳۰ درصد بازدهی مثبت داشتند.از مجموع ۶۹۳ نمادی که این ماه در بازار داد و ستد شدند ۵۷ درصد از نمادها افت قیمت داشتند که در راس آنها سکرد، غاذر، مداران، آینده، پلاست، فنورد و فافزا قرار داشت. اما ۲۹۵ نماد هم بازدهی مثبت به دست آوردند و نمادهای گشان، زمگسا، فمراد، سفاسی، گدنا، خکاوه، حپترو، خوساز و وسالت در راس پربازده ترین نمادهای این ماه قرار گرفتند.


انتهای خبر

0
0