سهم گلچین
1402/07/10
12:24
#گزارش فروش گروه #فلزات_اساسی ❇️شرکت های فلزات اساسی در شهریور ماه 1402 موفق به فروش 63803.23 میلیارد تومان شدند که نسبت به مشابه سال قبل 49 درصد ...

#گزارش فروش گروه #فلزات_اساسی❇️شرکت های فلزات اساسی در شهریور ماه ۱۴۰۲ موفق به فروش ۶۳۸۰۳ . ۲۳ میلیارد تومان شدند که نسبت به مشابه سال قبل ۴۹ درصد افزایش پیدا کرده است.
💵 فروش صادراتی ۱۸۰۳۱ میلیارد تومان که نسبت به سال مشابه قبل ۷۱ درصد افزایش یافت شرکت #فملی با ۵۵۳۵ میلیارد تومان بیشترین میزان صادرات ثبت کرد.🔥رکورد فروش صادراتی ۱۴۰۲ شکسته شد
✅ شرکت #فولاد با ثبت ۱۹۷۲۸ میلیارد تومان بیشترین میزان فروش در ببین شرکت ها داشت.🔸 شرکت های زیر بالاترین میزان رشد نسبت به مشابه سال قبل را ثبت کردند.#فرآور ۸۸۹٪


#فالوم ۳۵۴٪


#فاسمین ۲۰۴٪


#فپنتا ۱۹۷٪


#فصبا ۱۹۷٪


#فخاس ۱۵۲٪


#هرمز ۱۲۱٪


#فگستر ۱۱۸٪


#فنورد ۱۱۵٪


#فولاد ۱۰۱٪


#فروسیل ۷۹٪


#فسبزوار ۷۱٪


#فماک ۵۹٪


#کاوه ۵۷٪


#فسرب ۵۵٪


#فمراد ۵۲٪


#فملی ۵۱٪


#فجهان ۵۱٪


#فایرا ۴۷٪


#فسازان ۴۰٪


#فباهنر ۳۹٪


#فرود ۳۷٪


#فولاژ ۳۲٪


#فنوال ۲۹٪


#فجر ۲۱٪


#زنگان ۲۱٪


#ارفع ۲۱٪


#فلوله ۱۶٪


#ذوب ۱۴٪


#فروی ۱۲٪


#فولای ۱٪📅 آخرین بروزرسانی:۱۴۰۲/۰۷/۱۰

انتهای خبر

0
0