بورس۲۴
1401/04/29
13:27
افت قابل توجه ارزش معاملات خرد به کمتر از ۱.۵ همت

همانطور که دیروز هم گفته شد با توجه به بسته بودن عمده نمادهای بزرگ بازار به دلیل برگزاری مجامع سالیانه، ارزش معاملات خرد با افت قابل ملاحظه ای همراه شد و امروز به ۱,۴۹۰ میلیارد تومان رسید که از دیروز هم کمتر بود. این کمترین مقدار در سال جاری است.

افت قابل توجه ارزش معاملات خرد به کمتر از 1.5 همت

بورس۲۴ : همانطور که دیروز هم گفته شد با توجه به بسته بودن عمده نمادهای بزرگ بازار به دلیل برگزاری مجامع سالیانه، ارزش معاملات خرد با افت قابل ملاحظه ای همراه شد و امروز به ۱,۴۹۰ میلیارد تومان رسید که از دیروز هم کمتر بود. این کمترین مقدار در سال جاری است.


حقیقی ها امروز ۴۴ میلیارد تومان نقدینگی از بازار سرمایه خارج کردند. آن ها همچنین ۱۹۶ میلیارد تومان از صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله در بازار نیز خارج کردند.


عمده ترین خریدهایی که حقیقی ها از حقوقی ها داشتند غویتا، شپدیس، وتجارت، قیستو، غمینو، بپاس، مداران، خکرمان، میدکوح و کلوند بود. حقوقی ها بیش از همه نوری، شستا، افق، وحافظ، کچاد، فارس، آریا، خگستر، میدکو و خریخت خریدند.


در روز جاری شاخص کل ۳ هزار و ۲ واحد افزایش داشت و به ارتفاع ۱ میلیون و ۴۷۱ هزار واحد رسید. نمادهای شپدیس، شستا، مبین، تاپیکو و بوعلی بیشترین تاثیر مثبت و کگل و فخوز بیشترین اثر منفی را بر شاخص کل داشتند.


شاخص هموزن هم با ۲ هزار و ۱۰۳ واحد افزایش به ۴۰۳ هزار پایی رسید. شاخص فرابورس اما ۷۹ واحد افت داشت.

انتهای خبر

0
0