تکسهم ۹۸
1402/07/12
23:03
👈 برخی از نمادهای دارای خرید گروهی 🟢🟢🟢 🕘 امروز چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲ 🎯 #آمار بورسی #حفارس #وپاسارح #وشهر #اهرم #خعمرا #وحافظ #وآتوسح #خبنیان #ثامان...

👈 برخی از نمادهای دارای خرید گروهی 🟢🟢🟢


🕘 امروز چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲


🎯 #آمار بورسی


#حفارس #وپاسارح #وشهر #اهرم #خعمرا #وحافظ #وآتوسح #خبنیان #ثامان #ودانا #سلار #وبرق #قشرینح #دارا_یکم #وارس


🆔 @SmBan


🆔 @SmBanGroupانتهای خبر

0
0