اهرم

صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی

1402/09/06 09:35:30
پایانی:18,090
(0.27%)
آخرین:18,060
(0.11%)

تعداد معاملات:832
حجم:4.59M
ارزش معاملات:83.26B
حجم مبنا:1
16,24019,840
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
75,522
18,050
18,060
8,7062
7170,523
18,040
18,070
497,4307
22493,761
18,030
18,080
16,9354
9,341,914(99%)
257(99%)
حجمحقیقیتعداد
9,391,312(100%)
263(99%)
59,689(1%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
10,291(0%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 657,568,965 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.02سرانه فروش حقیقی: 645,965,148 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.98


آخرین اخبار اهرم

نمایش اخبار قدیمی‌تر