اسمارت بورس
1402/07/03
22:06
خروجی الگوریتم با گزاره منطقی: 🟢 شکست ترندلاین کوتاه مدت ➕ حجم معامله آخرین روز معاملاتی بیشتر از میانگین حجم 10 روز گذشته قهکمت پردیس ثرود ناما خ...

خروجی الگوریتم با گزاره منطقی:


🟢 شکست ترندلاین کوتاه مدت ➕ حجم معامله آخرین روز معاملاتی بیشتر از میانگین حجم ۱۰ روز گذشتهقهکمت


پردیس


ثرود


ناما


ختراک


سجام


قتربت


سنوین


وسبحان


سفارود


کفراور


لازما


غشوکو


کباده


ورازی


مداران


سبجنو


ومعلم


فپنتا


شپترو


___


🆔 @SmartBourse_comانتهای خبر

0
0