یرن فایننس

رمزارز - رتبه 84
قیمت :
929,663,763 تومان
$32,233 
+2.9%+

معاملات روزانه$249,991,287
حجم بازار$1,215,445,464
سکه در گردش36,638
عرضه کل36,666

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

32,981
33,529

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

+0.9%+
+2.9%+
1.7%-