نئو

رمزارز - رتبه 69
قیمت :
589,219 تومان
$25.00 
17.2%-

معاملات روزانه$186,902,575
حجم بازار$1,251,370,640
سکه در گردش70,538,831
عرضه کل100,000,000

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

17.16
18.16

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

1.1%-
17.2%-
29.8%-