نئو

رمزارز - رتبه 62
قیمت :
350,080 تومان
$11.00 
3.2%-

معاملات روزانه$72,599,361
حجم بازار$820,648,748
سکه در گردش70,538,831
عرضه کل100,000,000

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

362,038
365,873

352,011
375,651

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

0.1%-
3.2%-
0.1%-

آخرین اخبار نئو

نمایش اخبار قدیمی‌تر