تزوس

رمزارز - رتبه 42
قیمت :
46,911 تومان
$1.0000 
1%-

معاملات روزانه$13,223,859
حجم بازار$1,287,064,667
سکه در گردش910,888,906
عرضه کل932,382,494

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

45,620
46,530

46,272
47,851

45,560
55,000

46,557
47,074

45,931
46,664

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

+0.3%+
1%-
4.3%-

آخرین اخبار تزوس

نمایش اخبار قدیمی‌تر