تزوس

رمزارز - رتبه
قیمت :
46,250 تومان
$0 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

0.7910
0.7980

0.7920
0.7980

0.7904
0.8013

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار تزوس

نمایش اخبار قدیمی‌تر