تزوس

رمزارز - رتبه
قیمت :
48,427 تومان
$0 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

48,044
50,613

32,302
32,715

49,000
50,000

49,634
49,975

49,388
49,791

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار تزوس

نمایش اخبار قدیمی‌تر