تزوس

رمزارز - رتبه
قیمت :
46,761 تومان
$0 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

0.8020
0.8090

0.8010
0.8110

0.8008
0.8085

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار تزوس

نمایش اخبار قدیمی‌تر