تزوس

رمزارز - رتبه 45
قیمت :
111,446 تومان
$3.00 
+2.2%+

معاملات روزانه$111,010,906
حجم بازار$3,443,584,545
سکه در گردش874,973,022
عرضه کل903,220,909

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

+0.2%+
+2.2%+
10.1%-