فایل کوین

رمزارز - رتبه 33
قیمت :
267,608 تومان
$8.00 
3.7%-

معاملات روزانه$344,566,640
حجم بازار$2,163,053,057
سکه در گردش259,130,264
عرضه کل259,130,264

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

285,250
289,500

260,415
263,553

259,732
262,829

255,326
267,349

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

0.5%-
3.7%-
0.3%-

آخرین اخبار فایل کوین

نمایش اخبار قدیمی‌تر