اقتصاد ایران
1399/10/08
15:51
نمادهای با #بیشترین‌اصلاح_از_سقف‌تاریخی: -73% لپارس -73% خمحركه -72% حكشتي -71% ثشاهد -70% وليز -68% وساپا -67% خگستر -66% خپارس -64% غگل...

نمادهای با #بیشترین‌اصلاح_از_سقف‌تاریخی:-۷۳٪ لپارس


-۷۳٪ خمحرکه


-۷۲٪ حکشتی


-۷۱٪ ثشاهد


-۷۰٪ ولیز


-۶۸٪ وساپا


-۶۷٪ خگستر


-۶۶٪ خپارس


-۶۴٪ غگل


-۶۴٪ مرقام


-۶۴٪ خزامیا


-۶۳٪ فاراک


-۶۳٪ ورنا


-۶۳٪ شتران


-۶۲٪ امید


-۶۲٪ ساوه


-۶۱٪ شپنا


-۶۱٪ شگویا


-۶۱٪ شستا


-۶۱٪ ثعمرا


-۶۱٪ غسالم


-۶۰٪ ولساپا


-۶۰٪ خساپا🇮🇷 @Economy_irani 🇮🇷

انتهای خبر

0
0