سیگنال یاب روزانه
1402/02/05
23:33
بیشترین #سرانه_خرید حقیقی ها مربوط به سهامی هست که قدرتمندترین خریداران حقیقی رو به ترتیب با بیشترین میزان ریالی خرید برای هر کد داشته اند. #آبا...

بیشترین #سرانه_خرید حقیقی هامربوط به سهامی هست که قدرتمندترین خریداران حقیقی رو به ترتیب با بیشترین میزان ریالی خرید برای هر کد داشته اند.
#آباد


#شساخت


#کیمیا


#دشیری


#وگستر


#تفارس


#لخزر


#شصفها


#لپارس


#فنرژی


#فسدید


#کفرآور


#کقزوی


#خودکفا


#وآتوس۱۴۰۲/۰۲/۰۵

انتهای خبر

0
0