آوای آگاه
1402/08/01
15:53
جریان نقدینگی بازار طی مهرماه/ تغییر مالکیت بازار به سود حقوقی‌ها برای ششمین ماه متوالی

در دوره یک ماهه مهر شاهد افت قابل توجه ارزش معاملات خرد بودیم. در این دوره یک ماهه، میانگین ارزش معاملات خرد روزانه به کمتر از ۴ همت رسید که نسبت به شهریورماه بیش از ۲۱درصد کاهش را متحمل شد.

به گزارش آوای آگاه؛ در دوره یک ماهه مهر شاهد افت قابل توجه ارزش معاملات خرد بودیم. در این دوره یک ماهه، میانگین ارزش معاملات خرد روزانه به کمتر از ۴ همت رسید که نسبت به شهریورماه بیش از ۲۱درصد کاهش را متحمل شد. در هفتمین ماه از سال جاری شاهد کمترین ارقام ارزش معاملات بورس بودیم.


کل

طی مهرماه شاهد تغییر مالکیت بازار به مبلغ بیش از ۶.۸ همت از سوی حقیقی‌ها به حقوقی‌ها بودیم. جریان نقدینگی بازار برای ششمین ماه متوالی است که بر این منوال ادامه دارد. با این حال شدت این جابجایی در مهرماه ۲.۶ برابر شهریورماه بود.


صنایع و نمادهای صدرنشین در تغییر مالکیت به سمت حقوقی‌ها


صنایع بانک‌ها و موسسات، فرآورده‌های نفتی و خودرو و ساخت قطعات در صدر جابجایی مالکیت حقیقی به حقوقی قرار گرفتند. صنایع فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی، محصولات غذایی، سیمان، سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی در جایگاه‌های چهارم تا دهم قرار گرفتند.


صنعت

۶ ماه پیاپی است که صنعت بانکداری شاهد جابجایی مالکیت به سمت حقوقی‌ها است. با این وجود در مهرماه شدت این تغییر تقریبا ۲ برابر شهریورماه شد.


بانک

دومین صنعت با بیشترین تغییر مالکیت به سود حقوقی‌ها فرآورده‌های نفتی است. شدت این جابجایی نسبت به شهریورماه بیش از ۲ برابر بود. برآیند ورود و خروج نقدینگی به این صنعت برای ششمین ماه متوالی به نفع حقوقی‌ها تغییر کرده است.


فراورده نفتی

صنعت خودرو و قطعه‌ساز با ۴۵درصد افزایش در شدت جابجایی نقدینگی حقیقی به حقوقی در رتبه سوم نشست. تراز پول خرد این صنعت برای ششمین ماه متوالی منفی شده است.


خودرو

نمادهای فملی، وبملت، شپنا، وتجارت، فولاد، خودرو، شبندر، وکغدیر، ثفارس و شتران بیشترین جابجایی نقدینگی حقیقی به حقوقی را تجربه کردند.


نماد

در بازار منفی مهرماه کدام صنایع و نمادها ورود پول خرد را تجربه کردند؟


طی مهرماه صنعت حمل و نقل و انبارداری موفق شد تا با جذب بیش از ۱۵۶ میلیارد تومان رتبه یک بیشترین ورود پول حقیقی را در بین کل صنایع کسب کند. واسطه‌گری‌های مالی و پولی، استخراج زغالسنگ، ساخت محصولات فلزی، زراعت و خدمات وابسته و حمل و نقل آبی سایر صنایعی بودند که توانستند بخش دیگری از سرمایه خرد را به سمت خود بکشند.


صنعت حمل و نقل که در مهرماه به عنوان صدرنشینی ورود پول خرد در بین کل صنایع دست یافت، برای دومین ماه متوالی است که تراز مثبت پول خرد را تجربه می‌کند. قدرت تزریق نقدینگی حقیقی به این صنعت نسبت به شهریورماه تقریبا سه برابر شده است.


حمل و نقل

دومین صنعت با بیشترین ورود پول خرد، واسطه‌گری‌های مالی و پولی بود که قدرت جذب نقدینگی در آن نسبت به شهریور ۵ برابر شد و از حدود ۶ میلیارد تومان به حدود ۳۰ میلیارد تومان رسید.


واسطه گری

صنعت استخراج زغالسنگ نیز برای دومین ماه پیاپی با تراز مثبت پول خرد همراه شد و قدرت جذب نقدینگی آن با ۵۴درصد افزایش همراه بود.


زغالسنگ

از بین نمادها ملت، ثشاهد، حآفرین، ذوب، حکشتی، فسوژ، حپرتو، ثامان، وتوصا و قثابت بخش عمده از سرمایه‌های خرد را بلعیدند.انتهای خبر

0
0