مبین تحلیل
1400/03/02
20:30
#کدالبان 🔰افزایش نرخ سیمانی ها همچنان ادامه دارد: #سدور #سبجنو #سفار #سغرب : افزایش 12% در سیمان خاکستری کیسه ای. #ساوه #سرود #سخزر: افزایش 12% سی...

#کدالبان🔰افزایش نرخ سیمانی ها همچنان ادامه دارد:


#سدور #سبجنو #سفار #سغرب : افزایش ۱۲٪ در سیمان خاکستری کیسه ای. #ساوه #سرود #سخزر: افزایش ۱۲٪ سیمان پاکتی تیپ ۲ #سباقر #سدشت #سنیر هم افزایش نرخ های ۱۲ را گرفته اند.🔸#خنصیر: افزایش سرمایه ۴۹۳٪ مورد تایید سازمان قرار گرفت و ۶۰ روز زمان برای تشکیل مجمع ، به شرکت داده شده است.🔸#وپارس ارائه گزارش از سرمایه گذاری پارسیان ، زیر مجموعه های #وپارس در سال ۹۹ به سود ۳۱۱۹۷ میلیارد ریالی رسیده است.🔸#شپلی: این شرکت باید در مورد عناوین مجرمانه ذکر شده در صورت مالی های خود به فرابورس توضیح دهد.🔸#وپارس: گروه مالی پارسیان از زیرمجموعه های وپارس در سال مالی ۹۹ مبلغ ۳۸۰۰ میلیارد تومان سود قابل تخصیص شناسایی کرده است که ۵۴۶٪ نسبت به مدت مشابه خود بیشتر است.🔸#شاوان: نرخ های فصل زمستان رو بر اساس نرخ اذر ماه حساب کرده است به همین دلیل صورت مالی های شرکت واقعی نمیباشد.➖➖➖➖➖

انتهای خبر

0
0