بورس۲۴
1400/10/25
13:08
همه شاخص ها منفی شدند

ارزش معاملات خرد حدود ۲،۱۰۰ میلیارد تومان بود که یکی از کمترین آمار روزانه در ۸ ماه گذشته است.

همه شاخص ها منفی شدند

بورس۲۴ : ارزش معاملات خرد حدود ۲،۱۰۰ میلیارد تومان بود که یکی از کمترین آمار روزانه در ۸ ماه گذشته است. پرمعامله ترین صنایع از لحاظ ریالی به ترتیب خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، فرآورده های نفتی و سرمایه گذاری ها بودند.


تراز نقدینگی حقیقی ها منفی ۳۶۵ میلیارد تومان بود. بیشترین خروج از گروه های فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات، بانک ها و موسسات، سرمایه گذاری ها و فرآورده های نفتی رخ داد. در مقابل، صنعت لاستیک و پلاستیک در صدر ورود نقدینگی حقیقی ها قرار گرفت.


بیشترین ورود پول از سوی سهامداران حقیقی در نمادهای شفن، پسهند، غصینو، شراز، زاگرس، تاصیکو، غپاک، شغدیر و بشهاب صورت گرفت. نمادهای فولاد، خودرو، فملی، وبصادر، میدکو، خبهمن، وگردش، شبندر، فجهان و شتران هم با بیشترین حمایت و خرید از سوی حقوقی ها همراه شدند.


شاخص کل در پایان بیش از ۱۱ هزار واحد معادل ۰،۸۷ درصد کاهش داشت و در محدوده ۱ میلیون و ۳۲۲ هزار واحد ایستاد. خودرو، کگل، پارسان، وبملت، شتران، شپنا و تاپیکو بیشترین نقش را در افت امروز شاخص کل داشتند.


شاخص هموزن نیز با کاهش بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ واحد معادل ۱،۰۱ درصد تا محدوده ۳۵۰ هزار واحد عقب نشست. شاخص فرابورس هم با تنزل ۱۱۲ واحدی به محدوده ۱۷،۹۸۷ واحد رسید.

انتهای خبر

0
0