سیگنال یاب روزانه
1402/08/20
22:33
سهام خروجی فیلتر #پول_هوشمند (شنبه ۱۷ آبان) #خمحرکه #کبافق #زماهان #بشهاب #کسعدی #کایزد #فسازان #سلار #سپیدار #ثالوند #شیران #سمایه #وپاسار

سهام خروجی فیلتر #پول_هوشمند


(شنبه ۱۷ آبان)#خمحرکه


#کبافق


#زماهان


#بشهاب


#کسعدی


#کایزد


#فسازان


#سلار


#سپیدار#ثالوند#شیران#سمایه#وپاسار


انتهای خبر

0
0