شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

1402/09/15 11:02:11
پایانی:5,079
(0.07%)
آخرین:5,078
(0.05%)

تعداد معاملات:534
حجم:8.55M
ارزش معاملات:43.51B
حجم مبنا:21.77M
4,7205,430
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
384,617
5,077
5,078
54,8311
2121,467
5,076
5,087
163,3815
2236,808
5,072
5,088
124,9905
7,069,008(72%)
115(96%)
حجمحقیقیتعداد
6,566,824(67%)
188(97%)
2,682,163(28%)
5(4%)
حجمحقوقیتعداد
3,184,347(33%)
5(3%)
سرانه خرید حقیقی: 312,204,275 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.76سرانه فروش حقیقی: 177,409,037 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.57
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
13
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
8
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,9868,6709,64011,243-
حمایت211,24311,0859,96312,725-
حمایت112,86612,55010,28613,64143,410
P15,12314,96515,12315,123-
مقاومت116,74616,43018,69316,60544,080
مقاومت219,00318,84519,01617,521-
مقاومت320,62620,31019,34019,003-


آخرین اخبار شیران

نمایش اخبار قدیمی‌تر