شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

1401/05/22 08:19:41
پایانی:9,120
(0%)
آخرین:9,150
(0.32%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:7.71M
8,5809,660
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
43,154
8,730
9,230
20,0001
000
9,250
2871
000
9,300
6,0552
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
20
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
1
خرید
2
خنثی
5
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-8,073-10,095-6,887363-
حمایت2363-647-5,8175,264-
حمایت14,7562,735-4,7488,29226,750
P13,19312,18213,19313,193-
مقاومت117,58615,56523,04818,09427,340
مقاومت226,02325,01224,11721,122-
مقاومت330,41628,39525,18726,023-


آخرین اخبار شیران

نمایش اخبار قدیمی‌تر