سهام سودآور
1400/08/25
12:19
نیم «همت» صف خرید در بازار! 📌 در این لحظات از بازار، بیش از 500 میلیارد تومان صف خرید داریم: « شفن، سمگا، انرژی3، آپ، پاکشو، غنوش، ثنام، کدما، گش...

نیم «همت» صف خرید در بازار!📌 در این لحظات از بازار، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان صف خرید داریم:« شفن، سمگا، انرژی۳، آپ، پاکشو، غنوش، ثنام، کدما، گشان، سنیر، بایکا، کوثر سدبیر، بموتو، توسن، شصدف، شلرد، خکمک ، وبرق، پردیس » به ترتیب سنگین‌ترین صفوف خرید بازار در این دقایق هستندانتهای خبر

0
0