مبین تحلیل
1399/03/21
17:53
#کدالبان چهارشنبه 21 خرداد 99 📌 معافیت مالیاتی #شغدیر و کنفرانس #سخوز 🔸 چکیده گزارش زیر مجموعه های #ونفت: تنها شرکت "کنترل گاز اکباتان" موفق به ا...

#کدالبان


چهارشنبه ۲۱ خرداد ۹۹


📌 معافیت مالیاتی #شغدیر و کنفرانس #سخوز


🔸 چکیده گزارش زیر مجموعه های #ونفت: تنها شرکت "کنترل گاز اکباتان" موفق به افزایش ۱۵۴٪ و ۱۱۸٪ فروش و سود خالص در سال ۹۸ شده است.


🔸 سود ۸۰۱ میلیارد تومانی #پارس در عرضه اولیه #آریا


🔸 مهمترین نکات کنفرانس #سخوز: پیش بینی تولید و فروش ۱.۶ میلیون تن سیمان و هزینه حمل ۳۵ تا ۴۵ هزار تومانی در هر تن برای سال ۹۹ / شرکت فعلا برنامه ای برای افزایش سرمایه از تجدیدارزیابی ندارد.


🔸 عرضه ۴٪ #نوین توسط #تنوین به ارزش پایه ۴۸ میلیارد تومان: قیمت پایه هر سهم ۸۰۰ تومان


🔸 عدم انتخاب برنده مناقصه فروش خط فلوتاسیون #کدما


🔸 سیباموتور زیر مجموعه #خبمهن (۲۵٪) در سال ۹۸ علیرغم کاهش فروش از محل کاهش بهای تمام شده به ۲۰ میلیارد تومانی سود خالص دست یافته است.


🔸 سرمایه گذاری توسعه توکا از زیرز مجموعه های #وتوکا موفق به افزایش بیش از ۳۰۰٪ درآمد و سود خالص شده که بخش عمده آن از محل "سود فروش سرمایه گذاری" و عمدتا از فروش #توریل می باشد.


🔸 افزایش معافیت مالیاتی #شغدیر تا پایان سال ۹۸: در انتظار تعدیل سود سنواتی


🔸 تنها بخش غیر مبهم کنفرانس #خودرو: عرضه شرکت های زیر مجموعه را در برنامه های خود دارد.


➖➖➖➖➖انتهای خبر

0
0